Kościół p. w. św. Trójcy Drukuj
Budowla klasycystyczna, murowana. Drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, oszalowana pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Około roku 1683, po odnowieniu, został on poświęcony.W księdze uposażenia (Liber beneficiorum) z 1510 roku wymienia się aż cztery tytuły patronalne witaszyckiego kościoła to jest: p.w. św. Trójcy, Nawiedzenia NMP, św. Michała i św. Urszuli.
W 1808 roku z fundacji arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego powstaje kościół św. Trójcy, który z przeróbkami, czyli pozbawieniem wieży stoi do dziś a mieszkańcy nazywają go "starym kościółkiem".